Dit is gewoon de header van Hulsteijn Webmanagement

Home

Webmanagement

Internetdiensten

En ik ben...

Portfolio

Contact

Links

Integratie van uw website

Een goede integratie van de website gaat over:

  • Het afstemmen van de website met andere communicatiemiddelen in uw organisatie.

  • De organisatie van de redactie.
    Wie is verantwoordelijk voor wat op de website en wanneer doet men dat?

1. Integratie: afstemmen van communicatiemiddelen
Zorg voor een perfecte afstemming met andere middelen in de organisatie zoals op het gebied van communicatie en marketing. Wanneer gebruik je welk kanaal en in welke mate gebruik je het precies? Hoe zorg je ervoor dat de verschillende communicatie- en marketingmiddelen elkaar aanvullen en versterken? Moet je, nu je een website hebt, ook maar alles via je web publiceren? Of willen je klanten graag nog een gedrukte brochure kunnen inzien?

Een voorbeeld:
Een gespecialiseerd internetbureau brengt mij een boek onder de aandacht over “scoren met Google”. Dit gebeurt via mijn e-mailadres dat zij uit een eerder contact met mij hebben. In deze e-mail vraagt men mij ook om op hun website een korte vragenlijst over gebruik van intranets in te vullen. Als beloning hiervoor kan ik op een afgeschermde plek van hun website de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van dit nieuwe boek downloaden. Dit natuurlijk in de hoop dat ik het boek zal aanschaffen wat overigens het geval zal zijn. Zie hier een perfecte mix van middelen waarbij het internetbureau gebruik maakt van e-mail, een website als ook een stukje uit het nieuwe boek.Wat levert het hen op: meer persoonsgegevens over mij, meer kennis over gebruik van intranets en waarschijnlijk weer een boek verkocht dat door hen is uitgegeven.


2. Integratie: organisatie van de redactie
Een goede organisatie van het dagelijks beheer en onderhoud van de website is noodzaak. Wie is er verantwoordelijk voor welk onderdeel en is die persoon wel voldoende toegerust voor zijn taak? Nog te vaak zie je dat personeel “het er maar bij moet doen” en dat is toch heel jammer. Er komt een nieuw vak bij. Een website is een hoogwaardig en soms gecompliceerd communicatiemiddel en een goed beheer en onderhoud is meer dan het operationeel houden van de website en het van tijd tot tijd invoeren van teksten en plaatjes.
Het vraagt bijvoorbeeld van de redacteuren een goed inzicht in de doelgroep(en) en dus klantgericht denken.

Een voorbeeld:
Een organisatie biedt onderwijs aan op hun website. Men kan hier een of meerdere cursussen kopen en onder begeleiding (op internet) zelfstandig studeren. Wanneer de nieuwe klant een cursus wil kopen dient hij op de website in het aankoopproces de keuze te maken of hij de cursus wil aanschaffen als LIC of als LIS. Je moet een van de twee afkortingen kiezen anders kom je niet verder. Helaas wordt nergens uitgelegd dat LIC zoveel betekent als losse inschrijving als cursist en LIS losse inschrijving als student betekent. Het zijn al jaren gangbare begrippen in de back-office en ze weten toch zelf wel wat deze afkortingen betekenen? Het personeel heeft niet het besef of niet de moeite gedaan om zich te verplaatsen in de klant die geen uitleg vindt over LIC en LIS en jammer genoeg op dit punt het koopproces afbreekt.

Terug


© Hulsteijn Webmanagement  -  disclaimer

Een foto van de klappers met mijn werk erin...